Odwirusowanie stron i sklepów internetowych

Odwirusowanie stron i sklepów internetowych

Każdego roku hakerzy próbują włamać się do kilkuset nowych stron internetowych i w 59% im się to udaje, ponieważ strona która została oddana klientowi nie spełnia wymagań odpowiedniego zabezpieczenia przeciw „malware” oraz atakom. Większość stron które powstają nie mają podstawowego SSL – które jest konieczne w dzisiejszych czasach jak i również masę zabezpieczeń przeciw nieuprawnionym przejęciu strony.

Jako firma z 17 letnim doświadczeniem na rynku, wychodzimy na przeciw zbyt słabym zabezpieczeniom stron internetowych oraz sklepów i przedstawiamy ofertę „naprawy sklepu internetowego czy strony firmowej” oraz przywrócenie jej „do życia”, a także kompletny pakiet „medyczny”, który ma na celu usunięcie RAZ na ZAWSZE wirusów z sklepu internetowego czy strony.

[ct_heading text=”Oczyszczanie Twojej strony lub sklepu internetowego z wirusów” align_lg=”align-center” align_md=”align-center-md” align_sm=”align-center-sm” align_xs=”align-center-xs” font_size=”30″ font_size_md=”30″ font_size_sm=”30″ font_size_xs=”30″ font_weight=”700″ font_style=”” text_color=”#000000″ description=”Wybierz najodpowiedniejszy plan a my pozbędziemy się wirusów!” description_font_size=”15″ font_weight_desc=”” description_color=”#000000″][ct_pricing_grid cms_template=”ct_pricing_grid–layout2.php” content_list_l2=”%5B%7B%22icon_image%22%3A%222752%22%2C%22title%22%3A%22Standard%20Care%22%2C%22price%22%3A%22699%22%2C%22currency%22%3A%22PLN%22%2C%22content%22%3A%22%255B%257B%2522content_item%2522%253A%2522Odwirusowanie%2520strony%2520internetowej%2520z%2520wirus%25C3%25B3w%2522%252C%2522supported%2522%253A%2522yes%2522%257D%252C%257B%2522content_item%2522%253A%2522Jeden%2520skan%2520sprawdzaj%25C4%2585cy%2520w%2520poszukiwaniu%2520wirus%25C3%25B3w%2522%252C%2522supported%2522%253A%2522yes%2522%257D%252C%257B%2522content_item%2522%253A%2522Raport%2520z%2520skanu%2520i%2520z%2520usuni%25C4%2599cia%2520wirus%25C3%25B3w%2522%252C%2522supported%2522%253A%2522no%2522%257D%252C%257B%2522content_item%2522%253A%2522Rekomendacja%2520w%2520sprawie%2520dalszych%2520dzia%25C5%2582a%25C5%2584%2520w%2520celu%2520unikni%25C4%2599cia%2520w%2520przysz%25C5%2582o%25C5%259Bci%2520atak%25C3%25B3w%2520hakerskich.%2522%252C%2522supported%2522%253A%2522no%2522%257D%252C%257B%2522content_item%2522%253A%2522Mo%25C5%25BCliwo%25C5%259B%25C4%2587%2520konsultacji%2522%252C%2522supported%2522%253A%2522no%2522%257D%255D%22%2C%22button_text%22%3A%22Zamawiam%22%2C%22bg_color_from%22%3A%22%23eeee22%22%2C%22bg_color_to%22%3A%22%2381d742%22%7D%2C%7B%22icon_image%22%3A%222750%22%2C%22title%22%3A%22Biznes%20Care%22%2C%22price%22%3A%221000%22%2C%22currency%22%3A%22PLN%22%2C%22content%22%3A%22%255B%257B%2522content_item%2522%253A%2522Odwirusowanie%2520sklepu%2520internetowego%2520z%2520wirus%25C3%25B3w%2522%252C%2522supported%2522%253A%2522yes%2522%257D%252C%257B%2522content_item%2522%253A%2522Dwa%2520skany%2520sprawdzaj%25C4%2585ce%2520w%2520poszukiwaniu%2520wirus%25C3%25B3w%2522%252C%2522supported%2522%253A%2522yes%2522%257D%252C%257B%2522content_item%2522%253A%2522Raport%2520z%2520skanu%2520i%2520z%2520usuni%25C4%2599cia%2520wirus%25C3%25B3w%2522%252C%2522supported%2522%253A%2522yes%2522%257D%252C%257B%2522content_item%2522%253A%2522Rekomendacja%2520w%2520sprawie%2520dalszych%2520dzia%25C5%2582a%25C5%2584%2520w%2520celu%2520unikni%25C4%2599cia%2520w%2520przysz%25C5%2582o%25C5%259Bci%2520atak%25C3%25B3w%2520hakerskich.%2522%252C%2522supported%2522%253A%2522yes%2522%257D%252C%257B%2522content_item%2522%253A%2522Dodatkowe%2520czynno%25C5%259Bci%2520zabezpieczaj%25C4%2585ce%2520przed%2520atakami%2520haker%25C3%25B3w%2522%252C%2522supported%2522%253A%2522yes%2522%257D%252C%257B%2522content_item%2522%253A%2522Mo%25C5%25BCliwo%25C5%259B%25C4%2587%2520konsultacji%2522%252C%2522supported%2522%253A%2522yes%2522%257D%255D%22%2C%22button_text%22%3A%22Zamawiam%22%2C%22bg_color_from%22%3A%22%238224e3%22%2C%22bg_color_to%22%3A%22%231e73be%22%7D%2C%7B%22icon_image%22%3A%222754%22%2C%22title%22%3A%22Premium%20Care%22%2C%22price%22%3A%221500%22%2C%22currency%22%3A%22PLN%22%2C%22content%22%3A%22%255B%257B%2522content_item%2522%253A%2522Odwirusowanie%2520innej%2520du%25C5%25BCej%2520platformy%2520internetowej%2520z%2520wirus%25C3%25B3w%2522%252C%2522supported%2522%253A%2522yes%2522%257D%252C%257B%2522content_item%2522%253A%2522Trzy%2520skany%2520sprawdzaj%25C4%2585ce%2520w%2520poszukiwaniu%2520wirus%25C3%25B3w%2522%252C%2522supported%2522%253A%2522yes%2522%257D%252C%257B%2522content_item%2522%253A%2522Raport%2520z%2520skanu%2520i%2520z%2520usuni%25C4%2599cia%2520wirus%25C3%25B3w%2522%252C%2522supported%2522%253A%2522yes%2522%257D%252C%257B%2522content_item%2522%253A%2522Rekomendacja%2520w%2520sprawie%2520dalszych%2520dzia%25C5%2582a%25C5%2584%2520w%2520celu%2520unikni%25C4%2599cia%2520w%2520przysz%25C5%2582o%25C5%259Bci%2520atak%25C3%25B3w%2520hakerskich.%2522%252C%2522supported%2522%253A%2522yes%2522%257D%252C%257B%2522content_item%2522%253A%2522Dodatkowe%2520czynno%25C5%259Bci%2520zabezpieczaj%25C4%2585ce%2520przed%2520atakami%2520haker%25C3%25B3w%2522%252C%2522supported%2522%253A%2522yes%2522%257D%252C%257B%2522content_item%2522%253A%2522Mo%25C5%25BCliwo%25C5%259B%25C4%2587%2520konsultacji%2522%252C%2522supported%2522%253A%2522yes%2522%257D%255D%22%2C%22button_text%22%3A%22Zamawiam%22%2C%22bg_color_from%22%3A%22%23ff0000%22%2C%22bg_color_to%22%3A%22%23932d2d%22%7D%5D” col_xs=”1″ col_sm=”2″ col_md=”3″ col_lg=”3″ col_xl=”3″]